Konkurs za stipendiju

Fondacija Medicinsko Humano Društvo MHS dodjeljuje dvije (2) stipendije studentima Fakulteta zdravstvenih studija i Medicinskog fakulteta za školsku 2016/2017. godinu. Uslove za prijavu, prijavni list i popis potrebnih dokumenata navodimo u dokumentima u nastavku.

Konkurs ostaje otvoren od 23. decembra 2016. godine do 15. januara 2017. godine. Prijave se predaju putem e maila ([email protected]), lično ili putem pošte na adresu Marka Marulića do br.26, 71000 Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave i dokumentacija neće se uzimati u razmatranje, niti je dozvoljeno dopunjavanje iste poslije isteka roka za konkurs.

Konkurs za stipendiju

Prijava za stipendiju

Popis potrebih dokumenata