Scroth metoda

Scroth metoda

Ordinacija MHS je jedina u BiH koja provodi Schroth metodu pod nadzorom i tretmanom licenciranog tima (Schroth fizijatar i Schroth fizioterapeuti).

Schroth metoda je dugogodišnja tradicionalna metoda, koja se prvenstveno primjenjuje u neoperativnom liječenju skolioze. Ovaj sistem vježbanja se koristi u savremenoj kineziterapiji.

Tretman je baziran na čvrstim neurofiziološkim temeljima iz kojih proizilazi 5 klasičnih Schroth-ovih principa:

 • Aksijalna elongacija
 • Defleksija
 • Derotacija
 • Facilitacija
 • Stabilizacija

Također, velika pažnja mora biti usmjerena na pravilno rotaciono disanje. Rotacionim disanjem se utiče na povećanje vitalnog kapaciteta pluća, zaustavljanje progresije krivine i vrši korekcija već postojećeg deformiteta.

Vježbe se izvode svakodnevno uz nadzor stručno obučenog lica.
Schroth metoda je jedinstvena metoda koja je fokusirana na ponovnom uspostavljanju spinalne simetrije. Pored sile sopstvenih mišića, Schroth se oslanja na silu gravitacije i na silu dodatnog opterećenja. Cilj metode je da se uspostavi posturalni balans.
Schroth metoda ima dugu tradiciju. Katharina Schroth je osnovala ovu metodu 1921. godine u Meissen-u, u istočnom dijelu Njemačke.
Katharina i njena kćerka Christa su se preselile u Bad Sobernheim 1961. godine, a 1983. osnivaju svoju kliniku – „Katharina Schroth Klinik“.
Katharina je živjela do 1985. godine, pa je Christa nastavila da sprovodi metodu svoje majke, čak ju je i unaprijedila tako što je u terapiju uključila i tretman disanja.
U ordinaciji MHS Schroth metoda se radi na principima timskog rada, kontinuiteta vježbanja i stalnog praćenja.
Prvi pregled, osnovnu dijagnozu i smjernice u liječenju daje ljekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije (licencirani Schroth ljekar). U okviru prvog pregleda kao i nastavka vježbi, aktivno učešće u radu imaju roditelji zbog edukacije i mogućnosti praćenja vježbi u kućnom programu.
Schroth metodu i individualne vježbe za svakog pacijenta provode licencirani Schroth fizioterapeuti u ordinaciji MHS.
Schroth metoda je primjenjiva i za djecu i za odrasle.


Kinesio Taping

Kinesio Taping

Kinesio Taping je razvijen 70-ih godina prošlog stoljeća u Japanu. Tvorac temeljnih principa Kinesio Tapinga je dr Kenzo Kase.

Kinesio Taping je metoda lijepljenja posebno dizajniranih kinesio traka u terapijske svrhe. Koristi se elastično svojstvo trake za postizanje terapijskog cilja. Mijenjajući tenziju trake, mijenjamo funkciju tkiva. Kinesio Taping djeluje na kožu, krvotok, limfni sistem, fasciju, mišiće i zglobove. Kinesio Taping podiže kožu stvarajući nabore, te nastaju kanali smanjenog pritiska. Na taj način se povećava intersticijski prostor, te se poboljšava cirkulacija, limfni protok i smanjuje se pritisak na receptore bola. Odizanje tkiva također smanjuje otok i upalu jer ubrzava protok tekućine. KinesioTaping radi zajedno sa tijelom i omogućava normalan obim pokreta. Aplikacija se nosi 3-5 dana, vodootporna je te omogućava nesmetano obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti, sportskih aktivnosti te lične higijene. Za vrijeme nošenja Kinesio trake možemo primjenjivati druge vrste fizikalne terapije kao što su: magnetoterapija, termoterapija, kineziterapija, različite vrste manuelnih tehnika itd.

Kinesio Taping ima široku primjenu u rehabilitaciji različitih problema lokomotornog aparata. Veliku popularnost je stekao u zadnjih desetak godina kao neizostavni dio rehabilitacije sportskih povreda. Može se koristiti kod djece, a također i kod starijih osoba.

Vrste Kinesio Taping aplikacija:

 • mišićna korekcija
 • korekcija fascije
 • mehanička korekcija
 • prostorna korekcija
 • tetivna korekcija
 • ligamentarna korekcija
 • funkcionalna korekcija
 • limfatička korekcija
 • korekcija ožiljnog tkiva

KINESIO TAPING i PEDOBAROGRAFIJA; Goran Pavlović – viši fizioterapeut MHS Sarajevo from bonaventura on Vimeo.


Mirror terapija

Mirror terapija

U našoj ordinaciji novost je mirror terapija.
Mirror terapija podrazumijeva posebnu tehniku i aplikaciju ogledala u smislu otklanjanja umišljenog bola kod osoba sa amputacijama. Ova metoda je relativno nova u svijetu medicine, a zdravstveni  profesionalci iz naše ordinacije postali su rijetki certificirani mirror terapeuti.

Dvije radionice su održane u Hope 87 u Sarajevu, a vodili su ih dr Amira Karkin-Tais i doc. dr Mirsad Muftić.

Terapija traje 30 dana na dnevnoj osnovi od 10 minuta. Zadatak terapije je oponašanje pokreta amputiranog dijela tijela u odnosu na zdravi koji se vidi u ogledalu.
Očekivani rezultati postižu se u okviru 30 dana. Cilj terapije je eliminisanje fantomskog bola kod osoba sa amputacijama.


Bobath Koncept

Bobath Koncept

Bobath koncept – rehabilitacija neuroloških bolesnika, primjenjuje se kod stanja nakon moždanog udara, povreda CNS-a i kičmene moždine, mišićnih distrofija, multiple skleroze, cerebralne paralize itd.

U našem centru primjenjujemo Bobath koncept u rehabilitaciji djece i odraslih sa neurološkim poteškoćama. Svaki tretman je individualan i definisan je kratkoročnim i dugoročnim terapijskim ciljevima koje postavljamo zajedno sa pacijentom i njegovom porodicom. Cilj Bobath koncepta je postići maksimalnu moguću normalnu funkciju u izvođenju svakodnevnih životnih aktivnosti.

Bobath koncept su utemeljili bračni par Karel i Berta Bobath u Velikoj Britaniji još 1943. godine.

Bobath koncept je pristup rješavanju problema koji se koristi u procjeni i tretmanu osoba sa poremećajima funkcije, kretanja i držanja tijela nastalih uslijed lezije centralnog nervnog sistema.

Zahvaljujući plastičnosti centralnog nervnog sistema, normalno držanje tijela i kretanje može se ponovo naučiti.

Terapija je usmjerena ka sprečavanju nenormalnih aktivnosti i postizanju normalne funkcije putem ponovnog uspostavljanja posturalne kontrole i normalnih pokreta. Terapeut radi sa pacijentom, vodi ga rukama tokom handlinga i tako mu daje jasne informacije. Na taj način se pacijentu pruža iskustvo da „osjeti pokret“, ponovo ga uči normalnom pokretu, i na taj način unaprijeđuje izvođenje svakodnevnih životnih aktivnosti.

Bobath koncept danas zauzima vodeće mjesto u neurološkoj rehabilitaciji u većini evropskih i svjetskih država.


Thera – Band

Thera – Band sistem progresivnih funkcionalnih vježbi

Thera Band je vodeći svjetski brend u oblasti rehabilitacije,fitnesa i sporta.Thera Band počinje se koristiti prvi put 1978. godine u SAD. Program Thera Band-a priznat je od Udruženja Američkih Fizioterapeuta (APTA) i oficijelni je program rehabilitacije svih zemalja EU. Visokokvalifikovana obuka o korištenju Thera Band programa provodi se u sklopu Thera Band Akademije i na taj način se postaje certificirani Thera Band praktičar koji je kao takav priznat u cijelom svijetu.

Thera Band sistem progresivnih vježbi koristimo za poboljšanje:

 • posture
 • mobilnosti zglobova
 • motorne funkcije
 • balansa
 • mišićnih perfomansi

U našem centru certificirani Thera band praktičari primjenjuju ovaj oblik progresivnih vježbi u sklopu individualnog kineziterapijskog tretmana,i zahvaljujući tome postižu se odlični rezultati u rahabilitaciji.Thera band program vježbi možemo prilagoditi osobama različite životne dobi od djece pa do osoba u trećoj životnoj dobi.

Neki od Thera band programa koje provodimo:

 • vježbe za prevenciju i korekciju lošeg držanja
 • rehabilitacija nakon sportskih povreda
 • preoperativna i postoperativna rehabilitacija (kod ugradnje endoproteze kuka, koljena,i drugih ortopedskih zahvata..)
 • vježbe za osteoporozu
 • vježbe za reumatološke bolesnike (reumatoidni artritis,ankilozantni spondilitis..)


Myofascial release tehnika

Myofascial release tehnika

Tvorac ove napredne manuelne tehnike je dr.John F Barns.

Myiofacial release metoda je sigurna i vrlo učinkovita manuelna tehnika koja uključuje primjenu blagog i kontinuiranog pritiska na ograničenja fascijalnog vezivnog tkiva kako bi se otklonila bol i vratila mogućnost pokreta.“Myo“ je naziv za mišić, dok je termin“ fascija“ najlakše je opisati kao elastični omotač vezivnog tkiva koji se proteže duž cijelog tijela.Fascija podržava i pokriva sve mišiće, tkiva, organe, kosti, ligamente i nerve.Mišići i fascija čine jedno,djeluju zajedno, i samo u njihovom skladu tijelo funkcioniše na pravilan i zdrav način.Kod upalnog procesa ili povrede fascija se skuplja i postaje čvrsta i nepomična što uzrokuje napetost,bol,stres i ograničenje pokreta.Fascije su prva linija naše odbrane i funkcioniraju nezavisno od CNS-a pa ih nazivamo „periferni mozak“.

Myofascial release metodu koristimo za otklanjanje bolova, povećanje obima pokreta,i poboljšanje posture.Također kod određenih neuroloških stanja a naročito kod djece sa Cerebralnom paralizom utičemo na smanjenje mišičnog tonusa i poboljšanje pokretljivosti.

MRT koristimo kod:

 • Bolova u leđima i vratu,
 • Smrznutog ramena
 • Tvrdokornih i bolnih ožiljaka
 • Neuroloških stanja
 • Sportskih povreda


Limfna Drenaža

Limfna drenaža

Šta je ručna limfna drenaža?

Ručna limfna drenaža je tehnika koju koristimo da bi uspostavili ravnotežu tečnosti u organizmu. Tehnika se zasniva  na iskustvu masažne tehnike koju je razvio dr. Vodder 1936. te je utvrdio pokrete, redoslijed i način izvođenja, koji se uz male promjene koristi i danas.

Ručna limfna drenaža djeluje povoljno na limfni sistem, autonomni živčani sistem, senzorne puteve refleksa boli i imunološki sistem. Uklanja višak vode i bjelančevina iz tkiva, uklanja metabolički otpad i toksine, povećava produkciju limfocita, smanjuje stres i bol, dovodi do relaksacije, povećava stepen otpornosti organizma.

Izvodi se segmentalno, nikad cijelo tijelo, uz isti tempo i pritisak, uz poštivanje smjera i tačno određenim redoslijedom. Prije tretmana provode se mjerenja obima ekstremiteta koje služe za evaluaciju stanja nakon provedene terapije.

Što je zapravo limfa?

Limfa je bezbojna do blago žuta tečnost, koja nastaje cijeđenjem krvi kroz zidove krvnih kapilara i skuplja se u međućelijskom prostoru. Sadrži vodu, bjelančevine i štetne tvari. Nakon što se skupi dovoljna količina limfe u međućelijskom prostoru, ona ulazi u limfne kapilare, zatim prelazi u limfne žile i dolazi do limfnih čvorova. U njima se limfa razgrađuje i uništavaju se mikroorganizmi. Ostatak nerazgrađene limfne tečnosti putuje prema većim limfnim vodovima i ulijeva se u grudni i desni limfni vod koji je dalje prenose u gornju šuplju venu gdje ulazi u venski krvotok

Kada sve dolazi do zastoja limfe?

Određena patološka stanja mogu poremetiti ravnotežu tečnosti u organizmu,  što dovodi do pojave edema. Faktori koji utiču na nastanak edema: su povećanje kapilarnog hidrostatskog pritiska (prekomjerno zadržavanje soli i vode, visok krvni pritisak, zatajenje srca), hipoproteinemija (gubitak proteina u urinu, bolesti jetre, neuhranjenost), bakterijske infekcije i blokada limfnog protoka ( karcinom, infekcije, ožiljno tkivo, paraziti).

Uslijed povreda, hirurških zahvata ili zbog zračenja kod malignih oboljenja, dolazi do prekomjernog nakupljanja tečnosti i bjelančevina u međućelijskom prostoru. To stanje nazivamo limfedem, a može se pojaviti na ekstremitetima, trupu, abdomenu, glavi, vratu i genitalijama. Ako se ne liječi, može uzrokovati hroničnu upalu i fibroze zahvaćenog tkiva.

Kada koristimo limfnu drenažu?

Limfna drenaža se koristi kod mnogih patoloških procesa jer za njeno izvođenje nema mnogo kontraindikacija. Ima važnu ulogu u fizioterapiji, sportskoj medicini, rehabilitaciji i nakon terapije zračenjem, ali i u kozmetičkim tretmanima lica i tijela.


Indikacije:

 • limfni zastoj kao posljedica mehaničkih problema, prirođenih ili stečenih disfunkcija, hladnoće, preopterećenja i nedostatka kretanja
 • limfedemi
 • pareze n.facialisa i hemiplegije kao uvod u terapiju
 • hronični reumatizam
 • sportske povrede
 • hematomi
 • ožiljci
 • operativni zahvati
 • kozmetičko područje, detoksikacija kože
 • aktivacija parasimpatikusa
 • smanjenje boli
 • alergijske reakcije
 • opća relaksacija
 • umorne i teške noge
 • glavobolja i migrena
 • celulit
 • hronični sinusitis

Kontraindikacije:

 • maligne bolesti
 • akutne infekcije bilo koje vrste
 • bubrežna disfunkcija
 • febrilna stanja
 • akutne alergijske reakcije
 • tromboza
 • srčana dekompezacija

APARATURNA LIMFNA DRENAŽA – PRESOTERAPIJA

U savremenoj  njezi, pored ručne limfne drenaže sve više i sve efektnije se primjenjuje i aparaturna tehnika limfne drenaže, korištenjem specijalno dizajniranih aparata. Najčešće primjenjivani oblik aparaturne limfne drenaže  je presoterapija.
Princip rada aparata za presoterapiju zasniva se na postojanju zatvorenog sistema, najčešće u obliku produženih pantalona, koje su izrađene od mekog plastičnog materijala, u čijim zidovima se nalaze manžetne koje se u toku aplikacije, u ritmičnim intervalima napumpavaju i vrše pritisak na kožu i tkivo ispod nje. Pri aplikaciji presoterapije manžetne se napumpavaju sukcesivno, prema utvrđenom redosljedu, od periferije ka centralnim dijelovima tijela. Segmentno povećenje i smanjenje pritiska od periferije ka centru izaziva ubrzanu vensku i limfnu drenažu..

Indikacija i kontraindikacije su iste kao i kod ručne limfne drenaže.

Kontaktirajte nas

[caldera_form id=”CF57f46c81b9e5d”]

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message