Shockwave terapija

Shockwave terapija

Udarni val je akustički val sa izuzetno visokom izlaznom energijom, poput onih koji se pojavljuju u atmosferi nakon nekog prirodnog eksplozivnog događaja, kao što je udar munje ili probijanje zvučnog zida. Udarni val se razlikuje od ultrazvuka po izrazito velikoj amplitudi tlaka.

Termin “terapija udarnim valom” (engl. “shockwave therapy”) odnosi se na mehaničke pulseve koji se u obliku vala šire kroz ljudsko tijelo.

Učinkovita i neinvazivna metoda za liječenje lokaliziranih muskuloskeletalnih patologija kao što su: epikondilitis, petni trn i plantarni fascitis, poremećaji rotatorne manžete, trigger tačke, niz hroničnih tendinopatija i mnoge druge indikacije.

Fizikalna terapija – primjena SWT u fizikalnoj terapiji uglavnom je povezana s liječenjem hroničnih poremećaja mišića i tendona, cervikaklne boli, boli u leđima i tretiranju trigger tačaka. U poređenju sa tradicionalnom ručnom terapijom i terapijom pomoću aparata, SWT je izuzetno učinkovit. Smanjuje broj terapijskih tretmana i dovodi do dugoročno boljih rezultata.

Uobičajene indikacije su:

 • bolno rame
 • epikondilitis – teniski lakat
 • bol u donjem dijelu leđa
 • bol u ahilovom tendonu
 • patelarni tendonitis
 • liječenje trigger tačaka – bolnih tačaka
 • smrznuto rame
 • periarthritis humeroscapularis
 • calcar calcanei/petni trn
 • artrotične promjene – sekundarni simptomi
 • ahilodinija
 • lateralni i ulnarni epikondilitis
 • mišićna Distenzija
 • produženo tretiranje distorzije zgloba
 • bol u slabinama
 • bol u kuku
 • bol u krstima
 • ahilodinia


Terapija laserom

Terapija laserom

Riječ LASER dolazi od skraćenice (Light Amplification by Stimulated Emision of Radiation) pojačanje svjetlosti pomoću stimulirane emisije zračenja. Lasere dijelimo u četiri skupine, a u fizikalnoj terapiji koristimo lasere treće skupine ili terapeutske lasere, jačine 50-500Mj. Najuspješnijim su se pokazali poluvodički infracrveni laseri koji prodiru u dubinu tkiva do 5 centimetara. Terapeutski laseri štetni su za oči, pa su potrebne zaštitne naočale za pacijenta i terapeuta.

Metode primjene:

 • tehnika izravnim kontaktom uglavnom se primjenjuje kod manjih površina (tzv. tačkasti laser)

 • skenirajuća tehnika – primjenjuje se kada treba tretirati veći dio tijela

Djelovanje:

Laser stimuliše sintezu kolagena te na taj način pospješuje cijeljenje rana, ublažava bol (djeluje analgetski), smanjuje oteklinu, smanjuje ožiljna tkiva, ima toplinsko djelovanje i povoljno djeluje na imunološki sistem.


Galvanska struja

Galvanska struja

Galvanizacija je primjena niskofrenkventne, konstantne istosmjerne struje, putem elektroda u terapijske svrhe.

Razlikujemo poprečnu i uzdužnu galvanizaciju. U nekim slučajevima elektrode treba posebno oblikovati zbog specifičnosti dijela tijela na koji želimo primjeniti struju. (npr. Bergonijeva polumaska koju koristimo kod tretmana nervusa trigeminusa. Struja koja prodire u kožu podražuje završetke osjetnih živaca, što pacijent osjeća kao lagano strujanje, bockanje, trnjenje, ali nikako kao pečenje i bol. Galvanska Struja

Djelovanje:

 • Na motorne živce: povećava podražljivost i provodljivost motornih živaca i mišića

 • Na vazomotorne živce: poboljšava cirkulaciju

 • Na bol: smanjuje bol (analgetsko djelovanje)

 • Na središnji živčani sistem: ovisno o položaju elektroda, umirujući ili podražujući efekt

Dijadinamske struje

Dijadinamske struje

Dijadinamske struje su niskofrenkventne poluvalno ili punovalno ispravljene struje sinusoidnog oblika, frenkvencije od 50-100Hz.

Modulirane su po frenkvenciji i po jačini, uz kombinaciju dviju frenkvencija koje se ritmički izmjenjuju. Danas se primjenjuju uglavnom četiri strujne kombinacije, odnosno modulacije (CP, LP, DF, MF).

Djelovanje:

 • Smanjuje bol (analgetsko djelovanje)

 • Poboljšava cirkulaciju (širi krvne žile)

 • Na poprečno-prugaste mišiće (mišići pod utjecajem naše volje) smanjuje napetost mišića

 • Kod uklanjanja edema i hematoma

 • Na glatku muskulaturu (mišići koji nisu pod uticajem naše volje) smanjuje spazam želudca, crijeva, mokraćnog mjehura…

 • Uspostava ravnoteže živčanog sistema (migrena, periferni cirkulatorni poremećaji na osnovi artero skleroze, Birgerove bolesti, Raynaudove bolesti, Sudeckova distrofija…)


Interferentne struje

Interferentne struje

Interferentne struje su struje sa najdubljim djelovanjem i primjenjuju se na raznim mjestima ovisno o lokalizaciji i vrsti patološkog procesa, odnosno tegoba. Rezultat su ukrštanja dvije sinusoidne struje, izmjenične, srednjofrenkventne struje koje se međusobno preklapaju u intenzitetu, frenkvenciji i fazi.

Ta interferencija se događa u dubini tkiva pa ih još zovemo endogenim strujama.

S obzirom na tehniku primjene razlikuju se tri vrste interferencija:

 • Statička ili stabilna interferencija najčešće se primjenjuje tako što na područje koje želimo tretirati stavimo četiri elektrode pa se oba strujna kruga križaju na području najveće boli.

 • Kinetička ili mobilna interferencija sastoji se u stalnom mijenjanju mjesta za vrijeme tretmana, pa se određeno područje terapijski obuhvata sa svih strana; u tu svrhu služimo se elektrodama poput rukavice koju terapeut navuče na ruke i čini pokrete u različitim smjerovima, a ujedno vrši određeni pritisak na tkivo.

 • Dinamička interferencija poboljšava djelovanje interferentnih struja prilagođavanjem i ritmičkim mijenjanjem interferentnih vektora.

Djelovanje: iako je slično djelovanju dijadinamskih struja, postoje razlike u načinu primjene i lokalizaciji djelovanja, odnosno postiže se dublje djelovanje i bolja podnošljivost. Mogu se primijeniti sa vibracijskom vakum masažom, s tim da se prije provedbe treba odrediti frenkvencija vibracija ovisno o indikaciji, te se na taj način postiže veći terapijski efekt u dubini tkiva.


TENS

TENS

Transkutana električna nervna stimulacija je jedna od najdjelotvornijih metoda u borbi protiv boli, omogućava pacijentu kontrolu kako akutne tako i kronične boli, te na taj način smanjuje upotrebu analgetika. Bol se ovom terapijskom metodom liječi električnim podraživanjem osjetnih nervnih završetaka u koži naizmjeničnom niskofrenkventnom strujom te se na taj način blokira prijenos impulsa bola do CNS-a. TENS se primjenjuje posredstvom različitih elektroda koje se postavljaju na kožu iznad bolnih tačaka, duž mišića i perifernih živaca.


Elektrostimulacija

Elektrostimulacija

Elektrostimulacija je terapija niskofrenkventnim strujama koja koristi električne impulse različitog intenziteta, oblika i trajanja u svrhu izazivanja mišićne kontrakcije kod mišića koji iz određenih razloga nisu u stanju da funkcionišu na normalan način. Mišićna kontrakcija se može izazvati električnim impulsima preko motorne tačke mišića (mjesto gdje živac ulazi u mišić) motorne tačke živca (mjesto gdje je nervno stablo najbliže koži).


Sonoterapija

Sonoterapija

Sonoterapija je primjena akustične energije u terapijske svrhe čime se postiže mehaničko i toplotno dejstvo. Na taj način se može unijeti lijek (sonofreza).
Pod zvukom, odnosno zvučnim talasom se podrazumijeva mehaničko treperenje materije kroz čvrste, tečne i gasovite sredine. Ultrazvuk u terapijske svrhe se koristi sa najvećim uspjehom kod:

 • povreda mišićnih tetiva i ligamenata
 • liječenja keloida i ožiljaka
 • bolova u lumbalnom i vratnom dijelu kičme
 • bolova i povreda zglobova
 • nakon postraumatskih stanja
 • Dipitrenove kontrakture
 • Neuralgije

U terapijske svrhe primjenjuje se ultrazvuk frekvencije od 0,75 do 3 MHz. Brzina prostiranja ultrazvuka nije konstantna i mijenja se zavisno od gustine sredine kroz koju prolazi. U tečnim sredinama čovječijeg tijela iznosi 1500 m/s u organima od 1400 do 1600 m/s, a u kostima više od 4000 m/s. Ultrazvuk se kroz tkiva prostire u vidu zgrušavanja i razrjeđivanja. Najviše se apsorbuje u kostima hrskavicama, tetivama i ligamentima, a najmanje u krvi i masnom tkivu. Svojim mehaničkim dejstvom dovodi do zgrušavanja i razrjeđivanja tkiva i ispoljava se u vidu mikromasaže.

Prednosti ultrazvuka u odnosu na ostale vrste fizikalne terapije

 • prodire dublje u tkiva i najviše se apsorbuje u ligamentima i tetivama (strukture sa visokim sadržajem kolagena)
 • djeluje analgetički (smanjuje bol)
 • pospješuje regeneraciju tkiva i smanjuje mišićni spazam
 • izaziva reapsorpciju otoka i povećava lokalnu cirkulaciju krvi
 • ubrzava zarastanje zapaljenja i pospješuje zarastanje tetiva i mišića poslije povreda
 • stimuliše osteogenezu kosti poslije preloma i za to se koristi u vrlo malim dozama.

Ultrasonoforeza lijekova je postupak unošenja lijekova posredstvom ultrazvuka u organizam. Ultrazvuk povećava propustljivost kože i ubrzava kretanje čestica lijekova. Najčešće koristimo anestetike, steroidne antiinflamatorne lijekove i nesteroidne antiinflamatorne lijekove.


Ultrazvuk

Ultrazvuk

Terapija ultrazvukom sastoji se u primjeni ultrazvučne energije u svrhu liječenja. Ultra zvuk je nečujni zvuk, donje granice frenkvencije od 20KHz. Ultrazvučni uređaji rade na principu proizvodnje mehaničkih oscilacija koji se prenose na kristal smješten u glavi ultrazvuka. Izmjenična polarizacija kristaladovodi do njegovog titranja koje se prenosi u okolinu, tj. tkivo.


Metode primjene:

 • Kontaktna metoda Najčešće se primjenjuje. Glava ultrazvuka čvrsto se prijanja za površinu koju tretiramo,a da bi smo to postigli koristimo glicerinsko ulje ili kontaktni gel. Mogu se koristiti i kreme, te različiti lijekovi koji se nanose ispod ultrazvučne sonde ,što se naziva sonoforeza. Sonoforezom se postiže bolja apsorpcija lijeka na područje koje tretiramo, a to su najčešće reumatski upaljeni zglobovi. Ultra Zvuk
 • Inverzna metoda (metoda uranjanj) Glava ultrazvuka uranja se u kontaktni medij, najčešće vodu. Ovom se metodom tretiraju regije kod kojih se zbog anatomskih razloga nemože ostvariti kontakt (mali zglobovi šake i stopala). Dio tijela koji tretiramo uranja se u vodu, a ultrazvučna glava drži se na udaljenosti 2 centimetra od dijela koji tretiramo.

Djelovanje:

 • Mehaničko djelovanje radi se lagana površinska mehanomasaža tkiva.
 • Biohemijsko djelovanje uzrokuje pretvaranje gel stanja u sol stanje i razbijanje velikih molekularnih kompleksa (npr. kod dekontraktura mišića, miogeloza itd.)
 • Toplinsko djelovanje mehaničkom masažom tkiva mehanička energija se pretvara u toplinsku, osobito na mjestima gdje dolazi do refleksije (rasipanja ultrazvuka), a to je granica između mekih tkiva i kostiju (hvatište tetiva,tetivne ovojnice,meniskusi),te se tako povećava propusnost staničnih membrana.


Bioptron

Bioptron

Bioptron je medicinski uređaj za svjetlosnu terapiju sa specifičnom optičkom jedinicom koja emitira svjetlo slično onom dijelu elektromagnetskog spektra, koje prirodno emitira sunce, ali bez UV zračenja.

Djelovanje:

 • poboljšava mikrocirkulaciju
 • usklađuje metaboličke procese
 • poboljšava odbrambeni sistem organizma
 • stimulira regenerativne i reparativne procese u organizmu
 • pospješuje cijeljenje rana
 • ublažava bol


Infracrveno zračenje

Infracrveno zračenje

fototerapija

Infracrvene zrake su dio elektro-magnetnog spektra valne dužine od 770-15000 nm. U fizikalnoj medicini ove zrake koriste se u svrhu površinskog zagrijavanja. Sunce je prirodni izvor IC zraka, a od vještačkih izvora u terapiji najčešće koristimo solux lampe.


Magneto-terapija

Magneto-terapija

Magneto-terapijom nazivamo terapiju niskofrenkventnim pulsirajućim elektromagnetskim poljima. Djelovanje magnetskog polja temelji se na staničnoj osnovi tj. ono prodire u stanicu. Magnetoterapija ne utiče ciljano ni na jednu indikaciju, nego poboljšava funkciju stanice, što je u osnovi i uzrok svake bolesti. Korištenjem magnetoterapije u određenom vremenskom razdoblju dolazi do normalizacije električne razlike potencijala, utiče na izmjenu tvari i energije stanice te se poboljšava zasićenje stanice kisikom. Magnetoterapija ima izvanredan učinak na zarastanje kostiju, smanjivanje osteoporoze, poboljšanje dotoka krvi u tkiva, a također djeluje na smanjenje bolova i upale.


T-care

T-CARE

Transfer Capacitive Resistive Energy

TCARE je inovativni tretman sa kapacitivnim i rezistivnim prijenosom energije, u širokoj upotrebi na području medicine i fizioterapije. TCARE je elektro- medicinski aparat za fizikalnu terapiju zasnovan na dijatermiji tj. dubokom zagrijavanju tkiva kroz stimulisanje endogene toplote. Dijatermija sa kapacitivnim i rezistivnim načinom rada provodi se preko elektroda, koje dovode energiju direktno tamo gdje je potrebno terapijsko djelovanje. Dijatermija je u stanju da proizvede duboki toplotni efekat u mišićnom i koštano- zglobnom aparatu. Porast temperature ubrzava tjelesne prirodne mehanizme u zahvaćenom području, djelujući na upalni proces, edem i bol, poboljšava transport kisika od perifernih arterijskih žila do tkiva, pozitivno djeluje na imunološki sistem.

INDIKACIJE:

 • Mišićne povrede,
 • distorzije,
 • trauma kostiju i ligamenata,
 • povrede tetiva,
 • burzitisi,
 • cervikalni i lumbalni bolni sindrom,
 • radikulopatija,
 • miozitis,
 • artritis,

KONTRAINDIKACIJE:

 • Opšte kontraindikacije,
 • tromboflebitis,

EFEKTI TRETMANA:

 • Poboljšanje arterijskog protoka sa povećanjem količine hranjivih materija i kiseonika,
 • proizvodnja duboke, jednolične endogene toplote,
 • poboljšanje metabolizma,
 • poboljšanje membranskog potencijala za sve ćelije u tretiranoj regiji,
 • poboljšanje venskog i limfnog protoka i detoksikacije,
 • re- absorpcija edema i izljeva,
 • analgetski efekat,
 • transdermalni prenos aktivnih sastojaka lijeka.

Kontaktirajte nas

[caldera_form id=”CF57f46c81b9e5d”]

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message