O Nama

Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju MHS je osnovana 1993. godine i dugi niz godina brine o zdravlju velikog broja pacijenata.

Misija naše ordinacije se sastoji od prevencije oboljenja, medikamentoznog i fizikalnog tretmana, te edukacije naših pacijenata o provođenju vježbi, načinu ishrane i aktivnostima dnevnog života. Ordinacija MHS pruža usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, sportske medicine, reumatologije, neurologije i konsultativnih pregleda iz oblasti neurohirurgije.

Poseban akcenat u našem radu su specijalizirane i sofisticirane tehnike kao što su: Schroth metoda za tretman deformiteta kičmenog stuba djece i omladine, Bobath terapija za neurološki rizičnu djecu, Bobath terapija za odrasle pacijente sa neurološkim komplikacijama, Schiatsu masaža, manuelni i dekongestivni tretman limf edema i refleksologija.

Dijagnostičke procedure koje se provode u ordinaciji su:

  • Pedobarografija, kompjuterska dijagnostika hoda sa robotskom izradom individualnih ortopedskih uložaka
  • Elektromioneurografija (ENMG) za funkcionalno ispitivanja nerava i mišića

Kontinuirana edukcija sa sticanjem niza prestižnih certifikata, timski rad, visoko educiran i profesionalan zdravstveni kadar, te human odnos prema pacijentima naše su predosti i osnovne karakteristike.

Naši doktori

Dr Muftic

Mirsad Muftić je rođen 1960. godine u Sarajevu. Kao doktor medicinskih nauka, završio je mnoga usavršavanja širom svijeta (Italija, Kanada, Švedska…).

Trenutno radi kao ljekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalista reumatologije u Domu zdravlja Saraj polje, te kao docent na studiju za fizikalnu terapiju (oblast okupaciona terapija i rehabilitacija) na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu.
CV – Curriculum Vitae

Osman Sinanović Medicinski fakultet je završio u Beogradu, gdje je položio i specijalistički ispit iz neuropsihijatrije, nakon četvorogodišnjeg specijalizantskog staža obavljenog u Tuzli i Beogradu. Magistrirao je u Tuzli 1983., a doktorirao u Zagrebu 1989. Od 1980. godine radi u Kliničkom centru Tuzla. Također, gostujući je profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Educirao se u mnogim gradovima bivše Jugoslavije, kao i u inostranstvu. Član je istraživačkog odbora za neurologiju i psihijatriju Akademije nauka BiH, međunarodnih stručnih i naučnih asocijacija te potpredsjednik Akademije medicinskih nauka BiH. 2016. godine je postao dopisni član Akademije znanosti Hrvatske.

osman-sinanovic-optimized
arifa-zubovic-optimized

Arifa Zubović Medicinski fakultet je završila u Sarajevu, gdje je položila i specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije.
Učestvovala je u više edukativnih programa u saradnji sa Queen’s Univerzitetom Kanada, te Tempus programom

2012. godine je dobila certifikat o Schroth metodi skolioza na Klinici Katharina-Schroth-Klinik Bad Sobernheim.
2013. godine je dobila počasno zvanje Primarijusa od strane Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine.

E-Bookovi