About us

MHS, Private Practice for Physical Therapy and Rehabilitation, was established in year 1993 and takes care of the health of a large number of patients.

The mission of our practice consists of preventing diseases, pharmacological and physical treatment, as well as educating our patients on application of exercises, diet and daily life activities. The MHS practice provides services in the field of physical medicine and rehabilitation, sports medicine, rheumatology, neurology and consultative examinations in the field of neurosurgery.

Special emphasis in our practice is put on specialized and sophisticated techniques such as: the Schroth method specialized in treatment of deformities of spinal column of children and youth, the Bobath therapy specialized in treating children with neurological impairments or children who are likely to experience developmental difficulties, the Bobath therapy specialized in treating adult patients with neurological developmental complications, Schiatsu massage, manual and decongestant treatment of lymphoedema and reflexology.

Diagnostic procedures performed in the office are:

  • Pedobarography, digital diagnostic of walk with creation of individual robot made orthopedic insoles.
  • Electromyoneurography for the functional measurement of activity of muscles and nerves.

Our advantages and basic characteristics are continuous education with the acquisition of a series of prestigious certificates, teamwork, highly trained and professional medical staff and human attitude towards patients.

Naši doktori

Dr Muftic

Mirsad Muftić je rođen 1960. godine u Sarajevu. Kao doktor medicinskih nauka, završio je mnoga usavršavanja širom svijeta (Italija, Kanada, Švedska…).

Trenutno radi kao ljekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalista reumatologije u Domu zdravlja Saraj polje, te kao docent na studiju za fizikalnu terapiju (oblast okupaciona terapija i rehabilitacija) na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu.
CV – Curriculum Vitae

Osman Sinanović Medicinski fakultet je završio u Beogradu, gdje je položio i specijalistički ispit iz neuropsihijatrije, nakon četvorogodišnjeg specijalizantskog staža obavljenog u Tuzli i Beogradu. Magistrirao je u Tuzli 1983., a doktorirao u Zagrebu 1989. Od 1980. godine radi u Kliničkom centru Tuzla. Također, gostujući je profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Educirao se u mnogim gradovima bivše Jugoslavije, kao i u inostranstvu. Član je istraživačkog odbora za neurologiju i psihijatriju Akademije nauka BiH, međunarodnih stručnih i naučnih asocijacija te potpredsjednik Akademije medicinskih nauka BiH. 2016. godine je postao dopisni član Akademije znanosti Hrvatske.

osman-sinanovic-optimized
arifa-zubovic-optimized

Arifa Zubović Medicinski fakultet je završila u Sarajevu, gdje je položila i specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije.
Učestvovala je u više edukativnih programa u saradnji sa Queen’s Univerzitetom Kanada, te Tempus programom

2012. godine je dobila certifikat o Schroth metodi skolioza na Klinici Katharina-Schroth-Klinik Bad Sobernheim.
2013. godine je dobila počasno zvanje Primarijusa od strane Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine.

E-Bookovi