CONTACT INFORMATION
  • Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju “MHS”

Marka Marulića do br. 26
Preko puta OŠ Malta, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 33 655-057

Tel.: +387 33 664-741
Fax.: +387 33 653-510

  • Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju “MHS” 2

Nova br. 5, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 33 210-655